De site is in verband met de noodzakelijk upgrade naar Joomla 4 begin nov '22 ontdaan van RS Page Builder. Die gaf namelijk problemen na update naar versie 4 van Joomla!

Dientengevolge is alle content helaas ook verdwenen. Resteren vooral lege menu's. Nu eerst op zoek naar een andere invulling van de content building.

Wordt vervolgd ...